Indkaldelse til generalforsamling i Havndal- Udbyneder Strandjagtforening

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag d. 28. februar kl. 19.00 i klubhuset på Brunengevej 4 i Havndal.

Der vil blive serveret et måltid varm mad fra kl. 18.00, og dem der ønsker at deltage i dette, bedes melde sig til spisningen inden den 21. februar. Dette gøres på: Havndaljagtforening@gmail.com

 

Da der har været et forholdsmæssigt stort mandefald i skydeudvalget, samt folk der trækker sig fra bestyrelsen, er det vigtigt, at folk der er interesseret i disse poster møder op til generalforsamlingen, da der skal findes nye folk der kan besætte disse poster. hvis der ikke er frivillige til at passe foreningen risikerer vi at skulle skære kraftigt ned på foreningens aktiviteter.

 

Dagsorden

 

1: Valg af dirigent

 

2: Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

 

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

4: Indkomne forslag

    4.1: Bestyrelsen foreslår at medlemmerne registrerer sig på foreningens hjemmeside med en e-mail adresse, så fremtidige indkaldelser til generalforsamling kan sendes digitalt.

 

5: Fastlæggelse af kontingent

 

6: Valg af formand eller kasserer.

    På valg er formanden Søren Hansen (modtager ikke genvalg)

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

  På valg er: Rasmus Mejer

                     Visti Thomsen ( modtager ikke genvalg)

                     Peter Krogh Olsen

 

8: Valg af suppleanter

 

9: Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

 

10: Bukkejagt

      Der er samme regler for bukkejagten, som de tidligere år. 1 uge koster 350kr, buk koster 400, bastbuk eller knopbuk koster 1000kr i bøde. Alle skud skal rapporteres til Peter Olsen.

 

11: Eventuelt

 

Mvh bestyrelsen i Havndal Udbyneder Strandjagtforening

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen på Havndal Udbyneder Strandjagtforenings hjemmeside.

Vi håber du kan finde de oplysninger du skal bruge, ellers er du meget velkommen til at kontakte os på mail: Havndaljagtforening@gmail.com

Åbningstider på skydebanen

HAVNDAL SKYDEBANE

Brunengevej 4, 8970 Havndal

TRÆNINGSDAGE OG TIDER FOR 2019

Trænings dage

Fra 05. Januar - Til 06. April

Lørdage: Fra kl. 10.00 - Til Kl. 15.00

Fra 10. April - Til 28. August

Onsdage: Fra kl. 13.00 - Til kl. 21.00 eller solnedgang

Fra 31. August - Til 28. September

Lørdage: Fra kl. 10.00 - Til kl. 15.00

Juniorer

Juniorer skal medbringe medlemskort for at skyde til reduceret priser.

VORES KANTINE TILBYDER

Lørdag:  fra  kl. 12.00 – 13.00 Små lune retter

Onsdag: Kantinen åbner kl. 15.00

Fra  kl. 17.30 – 19.00 Aftensmad

Alt sammen veltilberedt og til fordelagtige priser

Samt salg af patroner - øl – vand -pølser mm.

OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER ER BANEN LUKKET